Quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải: trạm dừng nghỉ cao tốc phải có trạm sạc xe điện

Từ tháng 10 tới đây, các trạm dừng nghỉ sẽ có trạm sạc cho xe điện. Quy định mới này được Bộ Giao thông Vận tải nhắc đến khi ban hành Thông tư số 09/2024 sửa đổi quy chuẩn quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ. Quy định có hiệu lực vào ngày 5.10.2024.